[Català | Castellano]

Com

treballem

A integrapsicòlegs considerem que les diferents corrents i models teòrics d’intervenció dins l’àmbit de la psicologia parteixen d’un interès comú en quant als seus objectius; donar resposta i solució a aquelles situacions que les persones es poden trobar al llarg de la seva vida i que suposen una dificultat complicada de resoldre i/o de superar sense l’ajut d’un professional.

En aquest sentit, el nostre model d’intervenció no parteix d'un enfocament psicoterapèutic concret, sinó que va més enllà i des d'una postura constructivista i integradora i basada sobre tot, en la relació humana amb el client, contempla i articula tots els diferents aspectes del seu funcionament com ara els cognitius, emocionals, conductuals i interpersonals, nodrint-nos de tots els enfocaments i aportacions de totes aquelles psicoteràpies que s’hagin mostrat útils per a resoldre qualsevol obstacle o estancament que puguin presentar els nostres clients.

A integrapsicòlegs partim de la base que cada persona que s’adreça a nosaltres té una vivència diferent sobre allò que necessita i per tant, unes necessitats diferents en la manera en com s’ha d’actuar per a donar resposta a les dificultats per les que acudeix a consulta. Per tant, com a professionals, gaudim d’un ampli ventall d’estratègies i tècniques i no estem limitats per un marc teòric que acaba esdevenint restrictiu.

A integrapsicòlegs estem convençuts que, cada cop més, les noves tecnologies estan presents en la nostra vida i en la forma en com ens relacionem entre nosaltres i amb la societat. En aquest sentit creiem que una part de les nostres intervencions, en determinats casos, poden ser efectuades mitjançant un contacte que comprengui una combinació entre sessions presencials a les nostres consultes i la consulta virtual, mitjançant tecnologies que així ho permetin (correu electrònic, Skype,...)